SmartBees

Sustainable Management of Resilient Bee Populations

Navigation

GenoSkan A/S, Denmark

  • English
  • Danish
Tab 1
GenoSkan

GenoSkan A/S was founded in 2008 as a spin-off company of The University of Aarhus. GenoSkan A/S possess many years of experience in genotyping and sequencing of livestock animals. We have conducted parental verification, genomic selection, determination of genomic affected traits and genetic defects for both Scandinavian livestock breeders, as well as breeding organisations in EU and outside of Europe. GenoSkan A/S possesses state-of-the-art advanced technologies for both genotyping and sequencing, all our processes are automated to ensure high quality results, and data analysis.

GenoSkan A/S will be the main provider of genotypes and sequences to the SmartBees project.

One of the tasks of GenoSkan A/S is to develop a honeybee DNA genotyping kit, to be used by the European honeybee breeders to improve selection results regarding resistance traits, heterozygosity at the CSD (complementary sex determination) locus and breed specificity.

From the results of other work packages and previous studies, genetic markers will be selected for the DNA genotyping kit. The goal is a genotyping panel containing markers for Varroa resistance traits, deformed wing virus (DWV) resistance, and the subspecies origins of breeding stock which also provide a measure of diversity.

GenoSkan A/S is also in charge of developing sampling protocols and distribution strategies for the honeybee DNA genotyping kit. This task includes development of a honeybee sampling kit, making it simple for bee breeders to collect samples, as well as developing documents and reporting tools to allow for efficient dissemination of results in multiple languages.
Tab 2
GenSK

GenoSkan A/S blev grundlagt i 2008 som et spin-off selskab af Aarhus Universitet. GenoSkan A/S besidder mange års erfaring i genotypning og sekventering af husdyr. Vi udfører forældreskabstests, genomisk selektion, bestemmelse af genomiske egenskaber og genetiske defekter for både skandinaviske kvægavlere, såvel som avlsorganisationer i EU og uden for Europa. GenoSkan A/S besidder state-of-the-art teknologi til både genotypebestemmelse og sekventering, og alle vores processer er automatiseret for at sikre resultater og dataanalyser af høj kvalitet.

GenoSkan A/S vil være hovedleverandør af genotyper og sekvenser til SmartBees projektet.GenoSkan A/S vil derudover stå for udvikling af et honningbi DNA genotypningskit.

En af opgaverne for GenoSkan A/S er at udvikle et honningbi DNA genotypning kit, der skal bruges af de europæiske biavlere for at forbedre avlsarbejdet vedrørende resistenstræk, heterozygoti på CSD (complementary sex determination) locus og arts-/lokations-specificitet.

Ud fra resultaterne af andre delprojekter og tidligere undersøgelser, vil genetiske markører blive udvalgt til DNA genotypningskittet. Målet er et genotypepanel, der indeholder markører for Varroa resistenstræk, deformed wing virus (DWV) modstand, og underarts oprindelse af avlsdyr, som giver et mål for diversitet.

GenoSkan A/S står desuden for at udvikle prøvetagningsprotokoller og distributionsstrategier for honningbi DNA genotypningskittet. Denne opgave omfatter udvikling af et honningbi prøveudtagningskit, der gør det nemt for biavlere at indsamle prøver, samt udvikling af dokumenter og rapporteringsværktøjer for at muliggøre en effektiv formidling af resultaterne på flere sprog.